Peter Žakelj

voditelj Gnidovčevega doma duhovnih vaj

040 226 884
peter.zakelj@drustvo-vzd.si

Andreja Ličen

Rezervacije

040 244 657
andreja.licen@drustvo-vzd.si